Muhammedi Sevda Meydanlarda / M.Medet Solmaz

Bismihi Teâla                                                                                                                         

   Aslında inanların her daim dilindesin ey sevgili!.. Gönüllerde senin sevgin yer edince söküp atmak kimin haddine ey resul!.. Sen ki doğmadan nurun düşmüştü on sekiz bin âleme… Zira senin ismin yerde, gökte her yerde övülendir… Sen ki Rahmandan âlemlere rahmet olarak gönderilensin… San’a binler kez hatta sonsuz kereler salat ve selamlar olsun ey rehberimiz… (Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin adede mâ fî ilmillahi salaten dâimeten bi devami mülkillah.)

  Sana sevda, sana meftun, davana ram olmuş, senin isminin her harfi adedince; nefesini, sesini, nefsini hatta hissesine ne düşerse feda etmekten imtina etmeyen canı pahasına yoluna koyulan Muhammedîler var... Ezber bozan faaliyetlerle nurlu weladetini meydanlara taşıyan muvahhideler var… İl il, köy köy, bucak bucak yani memleketin her karış toprağı senin isminle dirilsin diye yoğun mesai veren Peygamber Sevdalıları var…

  Alanlar deyince her nedense siyaset, politik, miting, gösteri gibi etkinliklerin yapılması için kullanılagelen sahalar akla gelir ve bu amaçla genelde kullanılır. Lakin tüm bu etkinliklerde menfi bir karşılık vardır. İçerik; genelde söylemler abartı, egolar şişik, vaatler uçuk türünden… Ama şu var ki Mevlidi Nebi Etkinlikleri bir başka…

  Bu etkinliklerde:

Bir: Gündem Fahri Kâinat… Her mezhep, her meşrep ve etnik kökenin ortak mirasıdır işlenen…

İki: Dünyevi hiçbir karşılığı olmayan sadece ‘’Riza-i Lillahi Teâla’’ yı kazanmak için yapılan murattır…

Üç: Nisan yağmurları gibi pas tutan gönülleri canlandırmak, inanların umudunu yeşertmek; O’na olan sevdayı haykırmaktır tüm insanlığa…

Dört: O Resul-i Zişan’a ‘’ebter’’ dir diyen -geçmiş düşmanları zikretmeye bile gerek yok, helak olup gittiler çünkü- .  Günümüzün azılı İslam düşmanlarına bir kez daha yaşadığını haykırmaktır.

Beş: Kirli dilleriyle, arsız elleriyle kutlu Elçi’nin vizyonunu sözde karalamaya yeltenen zihniyetlere birer okkalı silledir.

Kısacası ‘’Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (el-Ahzâb, 56)

Ayetinin gereğince topluca onu anmaktır, siretini anlamak için bu fırsatları en etkin biçimde değerlendirmektir.

  Nisan ayı memleketin doğusuyla, batısıyla hatta yurt dışında da olmak üzere irili ufaklı pek çok Mevlidi Nebi etkinlikleri tertiplenmektedir. Özellikle Kürt coğrafyasında bir hayli katılımın yoğun olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Batman’da, Diyaribekir’de...

  Nisan ayı her hafta sonu muhakkak geniş katılımlı açık hava mevlidi etkinliklere şahit olmaktadır. Geçen hafta petrol kent Batmanlılar Muhammedî sevdayı meydanlara taşıdı ardından Çapakçur(Bingöl),Urfa, Adana… Bu hafta El aziz, Van, İstanbul… ve haftaya Diyarbakır... Dostlar özellikle Diyarbakır sizi bekler…

  Bugün Elâzığ İstasyon Meydanı salavatlar, tekbirler ve o kutlu mesajla azizliğini gösterecektir. İstanbul Yenikapı Muhammedi sevdayı dünyaya duyuracaktır biiznillah!

  Modernizmin, teknolojinin, sekülerizmin çarkları, pervanesi ekseninde her daim kayma, düşme, çarpılma riskiyle karşı karşıya olan bizler:

O’nu; anmadıkça, anlatmadıkça; yaşamadıkça, yaşatmadıkça; okumadıkça, okutmadıkça kurtuluşumuz olmaz, olamaz… Allahümme salli ala seyyidina Muhammed’in Ve ala ali seyyidina Muhammed.

Kalın sağlıcakla…

foto
Yazar: KONUK YAZAR