Okuyanlar neye hizmet ediyor? / SAİD ŞAHİN

Günümüz Müslüman toplumları okumuyorlar. Yani bir okumama sorunumuz var. Bunun yanında bir de okuma (daha doğru bir ifade ile okuyanlar) sorunumuz var.

İnsan ne okursa okusun bir amaca matuf olarak okumalı. Bu amaç ya dünyalık meşru bir amaç olur veya uhrevi yüce bir amaç olur.

İnsanın okudukları ve okuma gayeleri kadar, okuduklarını nerede ve nasıl kullandığı da önemli. Hatta okuduklarından ve okuma amaçlarından daha fazla önem arz eden bir husustur bu.

İnsan, elde ettiği ilim ve bununla ulaştığı bilimsel gelişmeler ve buluşlarla iyiliğe de hizmet edebilir, kötülüğe de. İnsanları ve insanlığı öldüre de bilir, diriltebilir de.

Fenni ve teknik ilimlerdeki okumalar böyle olduğu gibi dinî, siyasî, tarihî ve sosyolojik okumalar da böyledir.

Bu alanlarda okumuşlar, okudukları ile ya iyiliğe, doğruya, maddi ve manevi kalkınmaya, genel olarak insanlığa hizmet ederler ya da yıkıma, bozgunculuğa, kötülüğe ve yanlışa hizmet ederler.

Günümüz dünyası genelde okumuşların kötülüğe ve yanlışa hizmet ettiği bir dünya. Bunlardan dolayı dünyada karışıklıklar var, sömürüye bağlı sefalet ve açlıklar var, cehalet var, katliamlar var, zulümler var...

Dünya, okumuşların elinde bugün bu halde. Tabi buradan okumanın kötü bir şey olduğu anlamı da çıkmasın. Kast ettiğimiz ve sakındırdığımız şey; kötülerin ileri derecede okuduğu ve okuyanların kötülüğe ve yanlışa hizmet ettiğidir.

Okuyanlar kötülüğe, yanlışa ya bilerek ve tercih ederek veya bilinçsiz bir şekilde hizmet ediyorlar. Bilerek ve tercih ederek kötülüğe ve yanlışa hizmet edenleri bahis konusu etmeye gerek yok. Allah onların kötülüklerini er veya geç başlarına geçirecektir.

Sadece kötüler mi dünyaya, insanlara ve insanlığa zarar veriyor!?

Özünde ve amacında iyi olan ve iyilik bulunan pek çok insanın da bugünkü dünyanın oluşmuş ve oluşturulmuş kötülüklerinde büyük payları var.

Günümüz dünyasında, okudukları ile doğruya ve iyiliğe hizmet ettiğini zanneden pek çok okumuş insan da aslında farkında olmadan kötülüğe ve yanlışa hizmet ediyor. Hem de öyle bir hizmet ki adam öldürmekten daha beter bir hizmet.

Fitneye, fesada hizmet ediyorlar. “Ve fitne adam öldürmekten daha büyüktür, daha beterdir.”

İslam alemi bugün belki küfürden görmediği zararı kendi içinden görmektedir. Okumuşların büyük çoğunluğu, bugün İslam aleminin ve Müslümanların içinde bulunduğu fitnelere odun taşıyorlar.

Irkçılık, mezhepçilik, tekfircilik, mealcilik, diğer sığ din anlayışları... Bütün bunlar aklı ve hikmeti dumura uğratan bulaşıcı ve öldürücü hastalıklardır. Bunlar adına konuşmalar ve koşuşturmalar, bugün İslam’a değil, küfre yarıyor ve küfre hizmet ediyor.

Allah bizleri ve davamızı bu hastalıklardan ve bu hastalıklara tutulmuş devlet, yapı, topluluk ve şahısların şerlerinden muhafaza eylesin.  

foto
Yazar: KONUK YAZAR