​"Modern Çağda Gençliğin Fikirsel Gelişimi ve Çağdaş İnancı" konulu konferans
Batman’da Yeniler Topluluğu tarafından “Modern Çağda Gençliğin Fikirsel Gelişimi ve Çağdaş İnancı” temalı konferans düzenlendi.
​

Türkiye Gençlik Vakfı katkılarıyla Batman Üniversitesi Yeniler Topluluğu organizesinde “Modern Çağda Gençliğin Fikirsel Gelişimi ve Çağdaş İnancı” konulu konferans düzenlendi.  

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Öğrencisi Yemenli İbrahim Obeit’in okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başlayan program, Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aydın Durmuş’un açılış konuşmasıyla devam etti.

Öğrencilere çok okumaları yönünde çağrıda bulunan Durmuş, “Sizden isteğim lütfen algı operasyonlarına gitmeyin aklınızı kullanın ve çok okuyun. İlk önce kendinizi, sonra aileniz, sonra bölgenizi ve sonrada ülkemizi kurtaralım. Bir tane ülkemiz var. Görüyorsunuz başta Suriyeli mülteciler olmak üzere herkesin sığındığı bir ülkemiz var.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından selamlama konuşması yapan Batman Üniversitesi Yeniler Topluluğu Başkanı Musap Karakoç, topluluğun kuruluş amaçlarını açıkladı.

Hazırlanan sinevizyon sonrası program, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cemalettin Erdemci’nin “Modern Çağda Gençliğin Fikirsel Gelişimi ve Çağdaş İnancı” konulu konferansıyla devam etti.

Çağımızın bazı sorunları üzerinde durmak istediğini söyleyen Erdemci, “Bu sorunlar aslında insanlık tarihi kadar eski sorunlar. Fakat bunlar zaman zaman söner zaman zaman tekrar canlanır ve ortaya çıkarlar. ‘Neden hiçbir şey yerine bir şey var.’ Sorusu insanlık tarihi kadar geriye giden eski bir sorudur. ‘Evren neden yok değil de var’ bu felsefi sorgulamadır. İnsanlık tarihi kadar eski bir sorgulamadır. ‘Nereden geldik nereye gidiyoruz.’ Bu sorular aynı şekilde felsefi ve hem felsefenin hem dinin cevabını aradığı sorulardır. ‘Evren nasıl var oldu. Başlangıcı var mı yok mu? Ezeli midir yoksa sonrada mı var olmuştur?’ işte bu sorulara hem din hem de felsefede cevap vermeye çalışmışlardır.” ifadelerini kullandı.  

Konuşmasının devamında Erdemci, “Allah vardı ve hiçbir şey foktu. Sonrada Allah irade etti ve evreni yoktan var etti. Bu evrenin içinde insan denen bir varlık da var etti. O insanı akıl sahibi ve irade sahibi bir varlık olarak diğer varlıklardan ayrı özelliği olan biri olarak yarattı. İnsan aklı sayesinde iyiliği-kötülüğü, doğruyu-yanlışı ve hakkı-batılı birbirinden ayırt edecek onları tespit edecek ama aynı zamanda insan da bir de irade var. İradesiyle isterse ilik yönünde isterse de kötülük yönünde karar verecektir. Tespit etmek akla tespit edilene uyup uymamak iradenin işidir. İşte böyle nitelikli bir varlık (insan) elbette hem iyilik hem kötülük yapabilecek. Bu kabiliyette bir insanın başıboş ve kendi haline bırakılması mümkün değildir. Bu kadar nitelikli bir varlığın. Allah tarafından yaratılan bir varlığın aynı zamanda Allah ile irtibatının kurulması lazımdır. Yüce Allah böyle bir varlığa yine insanların arasından seçtiği peygamberler vasıtasıyla emrettiklerini yasakladıklarını iletmiştir.” dedi.

Akıl içinde yaşadığı evrene bakarak Allah’ın varlığının bilgisine ulaşabileceğini belirten Erdemci, “Ama akıl Allah’ın nasıl teşekkür edilmesi gerektiğini bilemez. Aklın bir etkinlik alanı vardır. O etkinlik alanında Allah’ın varlığına peygamberlerin imkânına ilişkin akıl bir temellendirme yapabilir. Allah’ın neyden razı olup ve nelerden hoşlanmayacağını akıl tespit edemez. Bunun için Allah’ın bizden istekleri nelerdir. Emirleri yasakları nelerdir. Bunun için peygamberlere ihtiyaç vardır. Allah insanlar arasından bir peygamber seçti ve ona emir ve yasaklarını gönderdi. Tarih boyunca ne zaman insanlar Allah’ın isteklerini emir ve yasaklarını unuttularsa ya da kendilerini var eden Allah’ın akıldan çıkardılarsa ya da kendileri gibi yaratılan varlıkları Allah’a ortak koştularsa yüce Allah tekrar tekrar peygamberler göndermek suretiyle bunu yenilendi.” şeklinde konuştu.  

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu düzenlenen konferansa; Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aydın Durmuş, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şemsettin Dursun, Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, Türkiye Gençlik Vakfı Batman Başkanı Abdullah Memiş, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. (Mehmet Sait Çelik –İLKHA) Kategori: Kültür & Sanat